Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
65

I Ns 61/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-04-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dopuszczalne jest rozporządzenie przez jednego z małżonków udziałem w składniku majątku wspólnego na rzecz drugiego małżonka.
Sygn. akt I Ns 61/14 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni A. K. wniosła o podział majątku dorobkowego jej i uczestnika W. P. (1) . Wskazała że w skład majątku wspólnego stron wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach prowadzi księgę wieczystą Kw nr (...) . Podała również, że małżeństwo stron zawarte 05.07.2008 r. zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie W. . z dnia 07.12.2012 r. w sprawie sygn. akt I C 1134/12. Wskazała, iż
Czytaj więcej»

I Ns 804/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt I Ns 804/15 UZASADNIENIE Pismem z dnia 11.12.2015 roku I. S. wniósł o stwierdzenie, że spadek po T. S. (1) , zmarłym w dniu 05.12.2015r.., ostatnio stale zamieszkałym w K. dziedziczą na podstawie ustawy jego syn tj. wnioskodawca I. S. oraz małżonka zmarłego T. S. (2) . Na rozprawie w dniu 02.02.2016r. pełnomocnik uczestniczki T. S. (2) podał, że w niniejszej sprawie zastosowanie mało dziedziczenie testamentowe, w związku z czym wniósł o stwierdzenie, że spadek po T. S. (1) nabyła w cał
Czytaj więcej»

IV P 31/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2022-01-10

Data publikacji: 2022-07-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 31/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Słubicach IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Monika Węgrzyńska Protokolant: kierownik sekretariatu Wiesława Tomaśko po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2022 r. w Słubicach sprawy z powództwa Z. K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w G. o ustalenie istnienia stosunku pracy i odszkodowanie 1 Oddala powództwo. 2 Nie obciąża powo
Czytaj więcej»

IV P 41/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2020-12-16

Data publikacji: 2021-09-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 41/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Słubicach IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Monika Węgrzyńska Sędziowie/Ławnicy: ------------------- Protokolant: starszy sekretarz sądowy Ilona Tadyszak po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2020 r. w Słubicach sprawy z powództwa głównego J. S. przeciwko R. S. o zapłatę i wydanie świadectwa pracy oraz z powództwa wzajemnego R. S. przeciwko pozwanemu wzajemnemu J. S
Czytaj więcej»

IV P 41/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2022-01-26

Data publikacji: 2022-06-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 41/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2022 r. Sąd Rejonowy w Słubicach IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Monika Węgrzyńska Protokolant: kierownik sekretariatu Wiesława Tomaśko po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2022 r. w Słubicach sprawy z powództwa A. B. przeciwko Szkole Podstawowej (...) C. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej Szkoły Podstawowej (...) C. na rzecz powódki A. B. kwotę 162,86 zł ( sto sześćdziesiąt dwa złote o
Czytaj więcej»

IV P 62/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2018-02-15

Data publikacji: 2020-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przywrócenie do pracy
Sygn. akt IV P 62/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Słubicach z dnia 24 stycznia 2018 r. Powód I. W. domagał się przywrócenia do pracy w pozwanym (...) w S. na dotychczasowym lub równorzędnym stanowisku. Wskazał, że w dniu 31.07.2017 r. złożył rezygnację z pełnionej w pozwanej spółce funkcji Prezesa zarządu. Burmistrz S. zadeklarował powierzenie powodowi stanowiska kierownika zakładu w pozwanej spółce. W dniu 23.08.2017 r. powód, w wyniku kolizji drogowej, doznał uszkodzenia kręgosłupa i
Czytaj więcej»

I Ns 100/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 100/17 POSTANOWIENIE Dnia 30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adriana Czarniecka Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Jarowicz-Pikuła po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 r. w Słubicach na rozprawie sprawy z wniosku G. L. z udziałem G. M. o zwrot depozytu sądowego ( art. 693 kpc ) postanawia: wniosek oddalić.
Czytaj więcej»

I Ns 100/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt I Ns 100/17 UZASADNIENIE Pismem z dnia 10.03.2017r. pełnomocnik wnioskodawcy G. L. wniósł o wydanie swojemu mandantowi depozytu sądowego w postaci kwoty 52.861,95 zł, złożonego dnia 12.03.2012r. na podstawie wniosku adw. J. W. o przyjęcie do depozytu sądowego. Jako uczestnika wskazano G. M. . Dodatkowo pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż złożenie do depozytu umotyw
Czytaj więcej»

I Ns 208/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-09-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: niedopuszczalne jest żądanie przez wierzyciela jednego z małżonków podziału wspólnego dłużnika i jego małżonka w sytuacji, gdy dłużnik i jego małżonek dokonali podziału majątku w drodze umowy.
Sygn. akt: I Ns 208/15 POSTANOWIENIE Dnia 21 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adriana Czarniecka Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Morgiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w Słubicach na rozprawie sprawy z wniosku K. K. z udziałem B. K. , M. K. , J. K. o podział majątku wspólnego postanawia: I Wniosek oddalić. II Nie obciążać wnioskodawczyni kosztami opinii biegłego, kosztami opinii biegłego obciążyć Skarb Pań
Czytaj więcej»

I Ns 239/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2018-01-04

Data publikacji: 2018-07-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 239/17 POSTANOWIENIE Dnia 4 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marian Jarmołowicz Protokolant st. asyst. sędziego Dominik Filończuk po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2018 r. w Słubicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słubicach z udziałem R. W. o sprzedaż naczepy marki T. nr rej. (...) postanawia: oddalić wniosek P. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (.
Czytaj więcej»