Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
36

I Ns 100/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 100/17 POSTANOWIENIE Dnia 30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adriana Czarniecka Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Jarowicz-Pikuła po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 r. w Słubicach na rozprawie sprawy z wniosku G. L. z udziałem G. M. o zwrot depozytu sądowego ( art. 693 kpc ) postanawia: wniosek oddalić.
Czytaj więcej»

I Ns 100/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt I Ns 100/17 UZASADNIENIE Pismem z dnia 10.03.2017r. pełnomocnik wnioskodawcy G. L. wniósł o wydanie swojemu mandantowi depozytu sądowego w postaci kwoty 52.861,95 zł, złożonego dnia 12.03.2012r. na podstawie wniosku adw. J. W. o przyjęcie do depozytu sądowego. Jako uczestnika wskazano G. M. . Dodatkowo pełnomocnik wnioskodawcy wniósł o zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż złożenie do depozytu umotyw
Czytaj więcej»

II K 38/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2017-08-10

Data publikacji: 2017-09-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 38/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Słubicach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Aneta Szarejko - Płończak Protokolant: st. sekr. sąd. Maja Skrzypacz przy udziale prokuratora: bez udziału po rozpoznaniu w dniach 25.05.2017r. i 10.08.2017r. sprawy: R. S. córki P. i K. z domu K. , ur. (...) w Ś. oskarżonej o to, że : jako uczestnik (...) Politycznego na portalu F. w krótkich odstępach czasu w okresie od 5 lutego 2016
Czytaj więcej»

I C 333/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2017-01-17

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 333/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Adriana Czarniecka Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Morgiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 r. w Słubicach na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Z. przeciwko M. P. o zapłatę I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji
Czytaj więcej»

I C 333/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt I C 333/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 12.04.2016r. pełnomocnik powoda Skarbu Państwa-Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wniósł o zasądzenie od pozwanej M. P. kwoty 45.892,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, że powód na mocy ostatecznej decyzji Wojewody (...) z
Czytaj więcej»

I Ns 68/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt I Ns 68/16 UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 31.12.2015r. pełnomocnik wnioskodawców J. B. , D. B. (1) L. K. , M. K. , A. T. , Z. T. , U. G. , M. M. (1) , E. M. , A. K. , M. D. , J. D. w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali wniósł o: 1. ustanowienie zarządcy przymusowego nieruchomości wspólnej przy ul. (...) B2 w K. 2. określenie zakresu obowiązków zarządcy przymusowego jako zgodnego z zakresem zarządu zwykłego wyznaczonym w/w ustawą o własności lokali 3. ustaleni
Czytaj więcej»

I Ns 68/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 68/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Słubicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adriana Czarniecka Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Morgiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Słubicach na rozprawie sprawy z wniosku L. K. , M. M. , A. K. , M. D. , D. B. , M. K. , U. G. , E. M. , J. D. z udziałem K. P. (1) , G. W. , T. D. , W. A. , J. W. , A. P. , M. S. , K. P. (2) , (...) spółka jawna w K. , K. D. , Spółdzielni
Czytaj więcej»

I C 686/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: -
sygn. akt I C 686/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16.08.2016r. pełnomocnik powoda Spółdzielni Mieszkaniowej w R. wniósł o zobowiązanie pozwanego J. W. do wydania na rzecz powoda nieruchomości gruntowej o powierzchni 20 m2, położonej w R. przy ul. (...) , na części działki gruntu nr (...) , dla której Sąd Rejonowy w Słubicach prowadzi księgę wieczystą nr (...) ; z uwagi na rozwiązanie umowy dzierżawy z dnia 30.04.2013r. W odpowiedzi na pozew z dnia 31.08.2016r. pozwany J. W. wniósł o oddalenie powó
Czytaj więcej»

I C 686/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: -
Sygn. akt: I C 686/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Adriana Czarniecka Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Morgiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Słubicach na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w R. przeciwko J. W. o wydanie nieruchomości I nakazuje pozwanemu J. W. aby opróżnił, opuścił i wydał powodowi Spółdzielni Mieszkaniowej w R. nieruchomość gr
Czytaj więcej»

I Ns 804/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2017-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt I Ns 804/15 UZASADNIENIE Pismem z dnia 11.12.2015 roku I. S. wniósł o stwierdzenie, że spadek po T. S. (1) , zmarłym w dniu 05.12.2015r.., ostatnio stale zamieszkałym w K. dziedziczą na podstawie ustawy jego syn tj. wnioskodawca I. S. oraz małżonka zmarłego T. S. (2) . Na rozprawie w dniu 02.02.2016r. pełnomocnik uczestniczki T. S. (2) podał, że w niniejszej sprawie zastosowanie mało dziedziczenie testamentowe, w związku z czym wniósł o stwierdzenie, że spadek po T. S. (1) nabyła w cał
Czytaj więcej»